A reliable partner with high tech and high touch

Schut PrecisionParts has been an extraordinary specialist in machining operations for over half a century. In addition, more and more clients are calling on the qualities for sub-assy’s and even for complete end products. Due to this development in the market, the company takes a significant step further: as a total supplier.

For many clients, the delivery of a fine mechanical component is only one part of their problem. Much more important is often support throughout the entire process. Providing added value in a broad field is the key. In the design stage, Schut PrecisionParts thus often pushes to ensure efficiency in the further range.

At the moment, it is also happening in the attraction industry. With Vekoma Rides Manufacturing, for example, Schut PrecisionParts has been building a special partnership for some time. The specialty in this industry and the extensive expertise of the company in Alblasserdam play an extremely important part. The flexibility and precision provide the opportunity to produce on a call basis. It is up to the customer to determine which ‘Schut PrecisionParts’ he wants to make: that of supplier of fine mechanical parts or supplier of total solutions. The result remains the same: a happy partner to work with you for your strategic interests. For nothing, Schut PrecisionParts speaks of ‘high tech, high touch’.

Een plezierige partner met high tech en high touch

Schut PrecisionParts is, al meer dan een halve eeuw, buitengewoon specialist in verspanende bewerkingen. Daarnaast doen bovendien steeds meer opdrachtgevers een beroep op de kwaliteiten voor sub-assy’s en zelfs voor complete eindproducten. Het bedrijf gaat vanwege deze ontwikkeling in de markt een aanzienlijke stap verder: als total supplier.

Voor veel opdrachtgevers is de levering van een fijnmechanisch onderdeel maar één onderdeel van hun probleem. Veel belangrijker is vaak de ondersteuning gedurende het complete traject. Toegevoegde waarde bieden op een breed terrein is de sleutel. Al in het ontwerpstadium schuift Schut PrecisionParts dus vaak aan om de efficiency in het verdere traject te waarborgen.

Zo gebeurt het op dit moment ook in de Attractie industrie. Met Vekoma Rides Manufacturing bijvoorbeeld heeft Schut PrecisionParts al geruime tijd een bijzonder partnership opgebouwd. Het specialisme in deze branche en de uitgebreide expertise van het bedrijf uit Alblasserdam spelen hierbij een uitermate grote rol. De flexibiliteit en de precisie bieden de mogelijkheid om op afroepbasis te produceren. Het is aan de klant om te bepalen met ‘welke’ Schut PrecisionParts hij te maken wil hebben: die van toeleverancier van fijnmechanische onderdelen of die van leverancier van totaaloplossingen. Resultaat blijft hetzelfde: een plezierige partner om mee samen te werken die oog heeft voor uw strategische belangen. Niet voor niets spreekt Schut PrecisionParts zelf van ‘high tech, high touch’.