Roll-out DUT Racing Team

The car of the DUT Racing team has been able to roll out on Friday June 13th. Partly thanks to the complex components produced by Schut PrecisionParts. In an interactive way, we have been innovating to find a good result in collaboration with TU Delft students. The complex parts are mounted in the drive of the wheels. By applying light materials and producing them with high precision, it has been possible to create high weight savings and assemble high-quality structural parts into a complex functional drive.

Roll-out DUT Racing Team

De auto van het DUT Racing team heeft vrijdag 13 juni zijn roll-out kunnen maken. Mede dankzij de complexe onderdelen die geproduceerd zijn bij Schut PrecisionParts.Op een interactieve wijze zijn we in samenwerking met de studenten van de TU Delft al innoverend tot een goed resultaat weten te komen. De complexe delen zijn gemonteerd in de aandrijving van de wielen. Door lichte materialen toe te passen en deze te produceren met een hoge precisie, is het mogelijk geweest om een grote gewichtsbesparing te creëren en hoogwaardige constructieve delen te assembleren tot een complexe functionele aandrijving.